Consells

Volver

Com protegir el vidre després de la reparació del parabrisa

10 de novembre 2023

La protecció del parabrisa del cotxe no només involucra aspectes relatius a la seva neteja per mantenir una visió clara, també és important estar atents davant de qualsevol incidència que pugui ser perjudicial per a la nostra seguretat.

En aquest sentit, la cura del parabrisa implica una sèrie d'elements externs que hem de vigilar. Això esdevé encara més necessari si s'ha hagut de canviar el vidre del cotxe o si ha passat per una reparació a causa d'un trencament. En aquest aspecte, la reparació del parabrisa implica la col·locació d'una resina que necessita un temps per endurir-se. Per aquest motiu, és important que, en sortir del taller, es prenguin les mesures adequades per garantir una adherència adequada de la resina al vidre.

Aleshores, com protegir correctament les llunes de l'automòbil després de la seva reparació en un taller de vidres?

Consells per a cuidar el parabrisa després de la reparació

A continuació t'expliquem les mesures que has de tenir en compte per aconseguir una òptima recuperació del vidre en el menor temps possible. Recorda que aquests consells són útils tant per al parabrisa com per a altres vidres d'automòbil. 

Evitar canvis bruscs de temperatura 

Bé és sabut que els canvis de temperatura poden fer malbé els vidres del cotxe. Si el parabrisa, o qualsevol altre tipus de vidre del cotxe, es troba congelat després d'una gelada, per cap motiu cal llançar aigua calenta sobre la superfície. Això podria acabar per trencar el parabrisa si aquest està acabat de reparar. 

Atenció als sots del camí 

Després de la reparació del parabrisa, és important prestar atenció i anticipar-se a qualsevol possible sotragada que es trobi per davant. Travessar per un sot pot generar vibracions, cosa que podria afectar el parabrisa si aquest ha estat reparat recentment. La recomanació és conduir amb precaució i evitar transitar per camins inestables o sense asfaltar. 

Precaució a bord 

Per a qualsevol conductor, la precaució és un aspecte cabdal, sobretot quan es condueix per autopista. Això implica parar atenció als senyals d'advertiment com a animals a la ruta, als revolts que es puguin precipitar, entre altres incidències comunes. Fer atenció a aquests detalls ajudarà a prolongar la vida útil del parabrisa

Compte amb factors ambientals

Una de les raons per les quals molts conductors han de canviar el vidre del cotxe és degut a tots els factors climàtics que puguin sorgir i els danys col·laterals que es poden ocasionar. Per això, cal anar amb compte amb les branques o arbres que puguin desprendre's després d'un temporal o roques soltes que hagin en el camí producte d'un despreniment de terra. 

Tractament antipluja

És recomanable aplicar un tractament antipluja després de la reparació del parabrisa. A qualsevol taller de vidre per a automòbils de Ralarsa, apliquem una pel·lícula protectora al parabrisa després de la reparació o substitució. Un tractament antipluja no només augmentarà la comoditat al volant, sinó que també millorarà significativament la visió en condicions de pluja o neu. Aquesta opció garantirà seguretat i claredat de visió dins del vehicle. 

Sistema ADAS 

Encara que no és una cosa que afecti directament el parabrisa, és important verificar el correcte calibratge del sistema ADAS una vegada el cotxe hagi passat pel taller. Això perquè el dispositiu sol trobar-se allotjat a la part superior del parabrisa. De vegades, els tècnics encarregats d'arreglar el parabrises passen per alt el correcte calibratge. Per motius de seguretat, és important l'òptim calibratge, altrament qualsevol desviació podria afectar les percepcions del sistema i posar en risc la seguretat.

Per què escollir Ralarsa?

Com a empresa líder en la substitució i reparació del parabrisa, la nostra missió és advocar per la seguretat a bord. A més, els nostres serveis estan abocats a atorgar comoditat i confort davant del volant. Això significa que el nostre personal no només proporcionarà un correcte servei, també us guiarà i aconsellarà en tot el que necessiteu.

Necessites canviar la lluna del cotxe? A Ralarsa valorem el desperfecte que pugui tenir la lluna de l'automòbil i us direm si cal la substitució o la reparació del parabrisa. Recordeu que l'aplicació d'un servei o un altre dependrà de la mida del trencament que presenti el parabrisa. 

Tornar