Enfosquiment de vidres, làmines solars per a cotxe